BSA News

[Photo] Đồng khô lúa cháy ở miền Tây

Hạn đang hết sức căng thẳng ở một số tỉnh miền Tây. Nhiều cánh đồng lúa chết khô. Nhiều vườn rau màu chết khô. Những dòng kênh trơ đáy. Nước …

08:14 | 10-03-2020

TUYỂN DỤNG QUAY PHIM

Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) là một tổ chức xúc tiến chuyên nghiệp, một pháp nhân ngoài công lập phi lợi nhuận do …

10:22 | 27-01-2020

Doanh nghiệp HVNCLC